Persondatapolitik

Introduktion

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at bruge vores tjenester. Til dette formål er det vigtigt, at du forstår, hvilke personlige oplysninger (“Data”) vi indsamler, opbevarer og behandler, når du bruger vores tjenester. Derfor har vi denne klare og retfærdige privatlivspolitik (“Politik”).

 

Samtykke

Ved at bruge vores software/hjemmeside/app og tilknyttede tjenester (i fællesskab “Tjenesterne”), indgår du en bindende kontrakt med Leapcraft ApS, (dansk reg.nr. 35472762), et dansk aktieselskab med hjemsted i Danmark (“Selskabet”). Som en del af aftalen giver du dit samtykke til denne politik og dens vilkår.

 

Din alder

Værgemål. Som en del af dit samtykke til denne politik garanterer du, at du er mindst seksten (16) år gammel og ikke under værgemål, eller at du har sikret dig dine forældremyndighedsindehavers eller værgers udtrykkelige samtykke til denne politik.

 

Personoplysninger

For at beskytte dine data vil virksomheden ansvarligt og løbende evaluere og overvåge for risici for dine grundlæggende rettigheder forbundet med virksomhedens indsamling, opbevaring og behandling af dine data. Virksomheden vil især tage højde for enhver risiko for, at du kan blive diskrimineret, blive offer for identitetstyveri, lide økonomiske eller tab af omdømme og brud på datafortrolighed.

 

Senere ændringer af politik

Virksomheden kan efter eget skøn foretage ændringer i Politikken. Hvis sådanne ændringer betragtes som væsentlige af virksomheden, vil du modtage forudgående meddelelse om sådanne ændringer og skal muligvis acceptere sådanne ændringer for fortsat brug af tjenesterne.

 

Dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig, og det er virksomheden, der indsamler, opbevarer og behandler dataene. Virksomheden er også ansvarlig for at besvare eventuelle spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med data vedrørende dig.

 

Kontaktoplysninger til virksomheden:

Leapcraft ApS, Strandgade 54, 1401, København K. Danmark.

info@leapcraft.dk

 

Formål med data

Formålet med at indsamle, opbevare og behandle dine data er (i) at identificere dig som bruger, (ii) at optimere og forbedre Tjenesterne og virksomhedens forretning, (iii) at bedre servicere dig og andre brugere, (iv) at overholde gældende love og regler, (v) for at håndhæve aftalen mellem dig og virksomheden, (vi) for at beskytte virksomhedens, brugernes og andres rettigheder, sikkerhed og ejendom, og (vii) at oprette statistikker, rapporter og udføre data mining .

 

Retsgrundlag

Dataene indsamles, opbevares og behandles i henhold til EU-forordning 2016/679 artikel 6, hvilket betyder, at det juridiske grundlag for data behandlingen er (a) dit udtrykkelige samtykke og (b) nødvendigheden af ​​at opfylde vores gensidige kontraktlige forpligtelser.

 

Legitime interesser

Virksomhedens legitime interesser i dine data består af: luftkvalitet, meteorologi, belægning, termisk, akustik, bygnings data og trafikflow.

 

Data indsamling og behandling

Virksomheden indsamler og behandler følgende typer data i forbindelse med din brug af tjenesterne:

Personlige oplysninger, som du giver via Tjenesterne

Dette kan for eksempel være navn, kontaktoplysninger, e-mail adresse, geografisk placering, IP-adresse Oplysninger om brug af Tjenesterne.

Det kan for eksempel være data fra sensorer, bygning & by infrastruktur. Oplysninger fra interaktioner med andre tredjeparts tjenester. Virksomheden modtager data om interaktionen mellem tjenesterne og visse andre tredjeparts tjenester (inklusive kort tjenester, vejrtjenester), sådanne oplysninger kan omfatte data om geografisk placering, meteorologiske forhold, energiforbrug, trafikstrøm osv.

Andre datakilder

Virksomheden kan også modtage sådanne data vedrørende dig fra andre kilder, især fra: bygnings-styringssystemer, trafikstyrings-systemer osv. Når virksomheden modtager data fra andre kilder, vil virksomheden sikre, at virksomhedens påtænkte brug af sådanne data er i overensstemmelse med formål, hvortil de blev indsamlet af den eller de andre kilder, og hvis dette ikke er tilfældet eller ikke med rimelighed kan fastslås, først give dig nødvendige oplysninger og mulighed for at gøre indsigelse.

 

Følsomme oplysninger som ikke indsamles

Virksomheden vil ikke indsamle data om race, etnicitet, politiske holdninger, religiøse synspunkter, filosofiske synspunkter, fagforeningsforhold, seksuelle forhold eller præferencer, biometri, genetik, helbreds journaler, strafferegistre eller alvorlige sociale problemer, medmindre du vælger aktivt at levere sådanne data via tjenesterne, i hvilket tilfælde virksomheden ikke vil gøre brug af eller overføre sådanne data.

 

Data opbevaringstid

De nævnte data vil generelt blive opbevaret i fem (5) år eller som foreskrevet af gældende lovgivning. Hvis data er relevante eller nødvendige til formålet med din løbende brug af tjenesterne, vil dataene generelt blive opbevaret i fem (5) år efter din sidste brug af tjenesterne. Senest ved udløbet af nævnte periode vil Selskabet slette eller gøre dine data anonyme. Virksomheden kan også gøre det på et tidligere tidspunkt, hvis virksomheden vurderer, at opbevaringen af ​​dataene i en ikke-anonym form ikke længere er i overensstemmelse med det eller de formål, som de blev indsamlet til.

 

Anonyme data

Politikken dækker ikke data, der er gjort anonyme. Hvis data, der er gjort anonyme, ikke længere bliver anonyme (dvs. personer kan igen identificeres), så skal denne politik gælde.

 

Forkerte data

Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at data er forkerte eller vildledende, vil virksomheden slette eller ændre dataene.

 

Cookies

Virksomheden kan bruge “cookies” eller lignende teknologi til at gemme data på din computer, mobilenhed eller anden tilsluttet enhed. Virksomheden indsamler automatisk visse oplysninger ved brug af cookies og sporingsteknologier, såsom Internet Protocol (IP) adresser, browsertype, Internet Service Provider (ISP), henvisnings-/afslutningssider, de filer, der vises på vores websted (f.eks. HTML-sider, grafik) , operativsystem, dato/tidsstempel og/eller klikstrømsdata for at analysere tendenser i det samlede og administrere webstedet. Virksomheden kan også linke oplysninger, der er gemt på din enhed i cookies, med data, der er gemt på vores servere. Hvis du konfigurerer din web browser eller enhed, så cookies og lignende ikke er tilladt, kan du muligvis ikke bruge nogle eller alle funktionerne i Tjenesterne.

 

Rapporter

Statistikker. Data Mining. Du skal være opmærksom på, at virksomheden kan vælge at bruge dine data og andre brugeres data til at generere rapporter, statistikker og data mining-resultater med det formål at bruge dem til de heri angivne formål eller sælge eller på anden måde overføre sådanne resultater til tredjeparter. I sådanne tilfælde vil dine data så vidt muligt blive gjort anonyme.

 

Direkte marketing

Virksomheden vil ikke bruge dine data til direkte markedsføringsformål, medmindre du aktivt har anmodet om, at virksomheden bruger dataene til sådanne formål. Virksomheden vil heller ikke videregive dine data til tredjeparter med det formål at give dem mulighed for at markedsføre deres produkter eller tjenester til dig.

 

Automatiseret beslutningstagning

Profilering. Virksomheden vil ikke bruge dine data til automatisk beslutningstagning (herunder profilering), medmindre du aktivt har anmodet om, at virksomheden bruger dataene til sådanne formål. Virksomheden vil heller ikke videregive dine data til tredjeparter med det formål at give dem mulighed for at foretage automatisk beslutningstagning (herunder profilering).

 

Dine rettigheder

Du har alle de rettigheder, som loven giver dig, herunder:

 

Indsigt

Du har ret til at blive informeret om, hvilke data virksomheden indsamler i relation til dig samt adgang til sådanne data. Adgangen til dataene kan dog være begrænset på grund af andre personers privatlivs rettigheder og på grund af fortrolighed vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder forretningshemmeligheder).

Du er berettiget til at kræve ændringer eller sletning af data vedrørende dig, som er indsamlet af virksomheden og fundet ukorrekte eller vildledende. 

 

Indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod, at virksomheden indsamler data vedrørende dig, og du kan trække dit samtykke tilbage i henhold til denne politik, hvis samtykke er grundlaget for indsamling og behandling. 

 

Sletning

Du kan kræve, at dine data slettes uden unødig forsinkelse, hvis formålet, som dataene behandles til, ikke længere er lovligt eller passende. 

 

Indsigelse mod overførsel

Du er berettiget til at gøre indsigelse mod, at dine data overføres til tredje mand. 

 

Modtagelse og transmission

Du er berettiget til at modtage dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse data til en anden data ansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan du anmode om, at Dataene overføres direkte til en anden dataansvarlig. 

 

Kompensation

Du er berettiget til at blive kompenseret for skader eller tab forårsaget på grund af overtrædelse af gældende lovgivning, især af EU-forordning nr. 679/2016. 

 

Brug af rettigheder

Du kan bruge dine rettigheder ved at kontakte virksomheden som angivet heri. Brug af tjenesterne og levering af data til virksomheden er dog frivillig, og hvis du gør indsigelse mod virksomhedens indsamling og behandling af dine data eller kræver sletning af alle eller stort set alle dine data, vil virksomheden muligvis ikke være i stand til eller nægte at fortsætte med at levere tjenesterne til dig.

 

Modtagere af data

I overensstemmelse med denne politik og gældende lovgivning kan virksomheden overføre og videregive data til følgende modtagere inden for EU: Offentlige myndigheder, virksomhedens forretningspartnere og associerede virksomheder, andre virksomheder i virksomhedsgruppen, virksomhedens kunder, leverandører og entreprenører. Hvis og før virksomheden overfører data vedrørende dig, vil virksomheden kontrollere, om du har bedt om, at dine data ikke overføres til nogen tredjepart. Virksomheden vil også sikre, at de nødvendige sikkerhedskrav er på plads for sådanne overførsler.

 

Overførsel af data til tredje lande

Data vil ikke blive overført til sådanne modtagere som anført i den foregående paragraf, bosat i lande uden for EU.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Virksomheden leverer fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerheds foranstaltninger for at beskytte data, som virksomheden indsamler og behandler. Når virksomheden kommunikerer data elektronisk, vil virksomheden kryptere sådanne data.

 

Klager

Udover at klage direkte til virksomheden, har du også ret til at klage til Datatilsynet (“Datatilsynet”). Det kan du gøre online via dets hjemmeside (www.datatilsynet.dk), eller du kan skrive til styrelsen:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Danmark

Hvis du er bosat eller arbejder i et andet EU-medlemsland eller mener, at en krænkelse af dine rettigheder har fundet sted uden for Danmark, kan du også indgive en klage til det lokale data beskyttelses agentur på dette sted.

 

Meddelelse til personer uden for Danmark

Selskabets aktiviteter er primært placeret i Danmark. Hvis du afgiver data til os, vil dataene blive overført fra dit land til Danmark.